Fokus på miljøet

Som et svanemerket trykkeri benytter vi papir som oppfyller svanemerkets krav til kopi-
og trykkpapir. Dette omfatter bl.a. at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk, og at papirproduksjonen oppfyller strenge miljøkrav mht. forurensning, kjemikalier og øvrige miljøbelastninger.

Rensemidler, trykkfarger, lim og andre kjemikalier som benyttes i vår daglige produksjon, er ikke miljø- eller helseskadelige. I tillegg følger vi alle krav til avfallsmengde og systemene for avfalls-gjenvinning. Det fører til at 90 % av alt av vårt avfall fra den daglige produksjonen går til gjenvinning.

Lisensnummer: 2041 0640

Les også: