Kai_Hansen_fasade006

Kontakt oss

Kai Hansen Trykkeri – Stavanger
Kontorveien 12, 4033 Stavanger
Telefon (+47) 51 90 66 00
post@kai-hansen.no

Kai Hansen Trykkeri – Haugalandet
Longhammarvegen 19, 5536 Haugesund
Telefon (+47) 52 70 33 70
haugesund@kai-hansen.no

Kai Hansen Trykkeri – Kristiansand
Kristian IVs gate 23, 4612 Kristiansand
Telefon (+47) 38 00 30 50
post@kai-hansen.no

Kai Hansen Trykkeri – Ølen
Haukelivegen 668, 5582 Ølensvåg
Telefon (+47) 53 76 60 80
olen@kai-hansen.no