Previous slide
Next slide

Trykk // Print

 

Med den maskin- og utstyrsparken vi besitter, løser vi de aller fleste trykkeoppgavene i eget hus. Dette gir oss god kontroll gjennom hele produksjonen. Vi produserer trykksaker i mindre og større opplag, alt etter behov. Vi leverer også trykksaker med effekter som folie, preg, lakk og stansing – og med de tradisjonelle innbindings- metodene som stift i rygg, limfres
(softcover), stivinnbind (hardcover) og spiralisering.

Trykkemaskinene hos Kai Hansen går hele døgnet. Kontinuerlig drift gir oss god fleksibilitet og konkurranseevne i forhold til leveringstider. Vi kan også tilby pakking, adressering og distribusjon. Flere av våre kunder bruker vår nettbaserte bestillingsportal, og de benytter vårt lagerhotell. Når disse to tjenestene benyttes sammen, oppnås full kontroll over lagerbeholdningen, og varer kan leveres ut etter behov. Kai Hansen leverer trykksaker i ordets videste forstand – i tillegg til emballasje.

 • Magasiner
 • Konvolutter
 • Brevark
 • Bøker (hardcover)
 • Bøker (softcover)
 • Hefter
 • Folder
 • Visittkort
 • Notatbøker
 • Merkelapper
 • Klisterlapper (av ulike kvaliteter)
 • Blokker
 • Emballasje
 • Produktark
 • Storformat på rull (ulike papirkvaliteter – lerret, akvarell, matt bestrøket papir og fotopapir)
 • Pakking, adressering og distribusjon
 • Lagerhotell
 • Salgsmapper
 • Plakater i større og mindre opplag